Google+

ซิงค์ฟอสเฟตสำหรับงานอัดยาง

  บริการรับชุบซิงค์ฟอสเฟต  ให้กับชิ้นส่วนที่เป็นโลหะที่ต้องการเคลือบยางหรือพลาสติกให้ติดทนไม่หลุดร่อน ป้องกันสนิม เพิ่มความทนทาน

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 9,294,445