Google+

ให้บริการรับชุบรมดำ BLACK OXIDE ให้กับชิ้นส่วนโลหะทุกชนิด เช่น อะไหล่รถยนต์

    การทำผิวรมดำ(Black Oxide)

การรมดำ(Metal Blackening) เป็นการทำให้ผิวของโลหะเปลี่ยนเป็นออกไซด์ โลหะนั้นมีลักษณะเป็นแผ่นฟิล์มสีดำเกาะติดแน่นบนผิวของโลหะ ในการรมดำเหล็กจะนำชิ้นงานที่เป็นเหล็กมาต้มในสารละลายที่ประกอบด้วย NaOH และ NaNO3 ที่อุณหภูมิ 135-145oC ซึ่งจะเห็นชิ้นงานเป็นสีดำ จากนั้นล้างน้ำให้สะอาด เช็ดให้แห้งแล้วชโลมด้วยน้ำมัน

 

          ข้อดีของการชุบรมดำ

 1.เพิ่มความสวยงานและสร้างมูลค่าให้กับชิ้นงาน

2.ป้องกันการลุกลามและกัดกร่อนของสนิมเหล็ก

      3.ผิวชิ้นงานที่ผ่านการรมดำ มีขนาดความหนาเท่าเดิม

4.ค่าใช้จ่ายไม่สูงถ้าเทียบกับงานเคลือบผิวทั่วไป

         

Visitors: 9,281,997