Google+

นโยบายความเป็นส่วนตัว


สมาชิกรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามนโยบาย และ ข้อตกลงในการให้บริการของ strizing.com ซึ่งบริหารงานโดย
บริษัท บริษัทเอส.ที.ไรซิ่งจำกัด จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า บริษัทฯ) ซึ่งตั้งอยู่ที่ 888/102 หมู่ที่ 19 ถนนบางพลี-ตำหรุตำบลบางพลีใหญ่อ.บางพลีสมุทรปราการ 10540โทรศัพท์ 02-1747160-2  l  แฟกซ์ 02-1747159  l email strizing@gmail.com (24 ชั่วโมง ทุกวัน 083-007-4825)

นโยบาย และ ข้อตกลงในการให้บริการของบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้

1. เกี่ยวกับสมาชิก

 • 1.1 สมาชิกเป็นผู้มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป
 • 1.2 สมาชิกเป็นผู้ที่มีความคิดและความรับผิดชอบที่ดีต่อสังคมอินเทอร์เน็ต สมาชิกจะไม่สร้างความเสียหายเดือดร้อนหรือรำคาญแก่ผู้อื่น เช่น การส่งอีเมลโฆษณาเว็บไซต์ของตนไปยังผู้ที่ไม่ได้บอกรับอีเมล หรือ ทำการสร้างความเสียหายเดือดร้อนหรือรำคาญให้แก่ผู้อื่น
 • 1.3 สมาชิกจะให้ข้อมูลของสมาชิกที่ถูกต้อง และจะแก้ไขข้อมูลของสมาชิกให้เป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน รวมทั้งมีอีเมลสำหรับการรับข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบริการซึ่งจะแก้ไขให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
 • 1.4 สมาชิกมีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสมาชิกที่อยู่ในระบบการบริหารเว็บไซต์อย่างสม่ำเสมอ หากพบว่ามีข้อมูลไม่ถูกต้อง สมาชิกมีหน้าที่ต้องแจ้งให้บริษัทฯทราบทันที


2. เกี่ยวกับบริการ

 • 2.1 บริษัทฯจำหน่ายและนำเสนอสินค้า น้ำยาความสะอาดทุกชนิด น้ำยาป้องกันสนิมโลหะ ซิงค์ฟอสเฟต น้ำมันกันสนิม และผลิตภัณฑ์ป้องกันสนิมโลหะทุกชนิดได้แก่ กระดาษกันสนิม พลาสติกกันสนิม 
 • 2.2 บริษัทฯให้บริการรับชุบเคลือบผิวโลหะด้วยกระบวนการ ซิงค์ฟอสเฟต แมงกานีสฟอสเฟต รมดำ ชุบสบู่หล่อลื่น 
 • 2.3 บริษัทฯออกแบบสร้างเครื่องจักรชุบฟอสฟเฟต และติดตั้งระบบกรองน้ำ RO / DI 
 • 2.4 บริษัทฯจำหน่ายสินค้าทั่วไปเพื่อตอบสนิงความความต้องการของลูกค้า ได้แก่ ผลิตภัณท์เพื่อสุขภาพ  ผลิตภัณท์เพื่อความงาม ผลิตภัณท์ที่จำเป็นภายในบ้าน                                


3. เกี่ยวกับการใช้บริการ

 • 3.1 บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายไม่ว่าในลักษณะใดที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
 • 3.2 ข้อมูล ภาพประกอบ และเนื้อหาต่าง ๆ ที่สมาชิกนำมาลงในเว็บไซต์นั้น ถือเป็นความรับผิดชอบของสมาชิก บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้งาน,การลุกล้ำสิทธิ์ส่วนบุคคล หรือปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างสมาชิกกับผู้อื่น
 • 3.3 ข้อมูลและเนื้อหาที่สมาชิกนำมาลงในเว็บนั้น จะต้องไม่เป็นข้อมูลที่ผิดกฏหมายหรือขัดต่อศีลธรรมของสังคม และหากพบว่ามีเกิดขึ้น บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการลบเนื้อหานั้น ๆ ออกไป หรือปิดเว็บไซต์นั้น ๆจนกว่าจะได้รับการแก้ไข
 • 3.4 บริษัทฯ มีข้อกำหนดด้านนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)


4. เกี่ยวกับการติดต่อระหว่างสมาชิกกับบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ และเงื่อนไข

 • 4.1 การติดต่อระหว่างบริษัทฯ กับสมาชิก จะใช้การติดต่อสื่อสารทางอีเมลและการแจ้งข้อมูลผ่านพื้นที่ข่าวสารในระบบการจัดการเว็บไซต์เป็นหลัก โดยสมาชิกท่านใดมีปัญหาการใช้บริการ หรือ สอบถามเกี่ยวกับบริการสามารถส่ง อีเมล มาได้ที่ email:strizing@gmail.com หรือ กรอกแบบฟอร์มติดต่อบริษัทฯได้ในหน้าระบบการจัดการเว็บไซต์ของสมาชิก
 • 4.2 บริษัทฯ จะมีการเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ และ เงื่อนไข การให้บริการเพื่อความเหมาะสมอยู่เสมอโดยบริษัทฯจะแจ้งให้สมาชิกทราบผ่านทาง เว็บไซต์ www. strizing.com หรือผ่านทางหน้าระบบการจัดการเว็บไซต์ โดยบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดแก่สมาชิกหรือบุคคลที่สามอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงนี้
 • 4.3 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนสมาชิกภาพของสมาชิกที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือนโยบายของบริษัทฯ

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 9,379,650