Google+

METALEX 2012

สัมผัสวิทยาการใหม่เอสทีไรซิ่ง เราคือหนึ่งในผู้ประกอบการที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย เราต้องการสนับสนุนผู้ประกอบไทยให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันพัฒนาประเทศพร้อมดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมต่อไปอย่างยั่งยืน. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.facebook.com/STRIZING

น้ำยาล้างคราบไขมัน น้ำยาเคลือบซิงค์ฟอสเฟต น้ำยาลอกสี น้ำยากัดสนิม สบู่หล่อลื่นสำหรับงานรีดลวด น้ำยากันสนิม และอื่นๆ

             

            

Visitors: 9,379,651