Google+

อะไรคือแรงจูงใจ ที่ทำให้บุคลากรของเรา ตัดสินใจ ร่วมงานกับเอสที.ไรซิ่ง

                  

               งานธุรการฝ่ายขายที่ทำให้ฉันได้มีโอกาสแสดงความสามารถค่ะ..                   ผมทำคืองานด้านคุณภาพ อยากชวนน้องจบใหม่มาร่วมงานกับเราครับ..

 

                  

              งานที่ฉันทำคือการควบคุมคลังสินค้า งานท้าทายฉันและฉันก็สนุกกับงาน..   ฉันเคยทำงานจัดซื้อและได้ปรับมาทำงานบัญชี โอกาศของความก้าวหน้าของฉัน..

 

                                                                    ใครอยากทำงานที่มีความก้าวหน้า.....เชิญชวนมาทำงานที่นี่ โอกาสดีๆมีที่นี่แน่นอน

Visitors: 9,379,649