Google+

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด

pure เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดระดับไฮ-เอนท์  ที่ใช้เทคโนโลยีในการผลิตระดับสูง พิถีพิถันคัดเลือกเฉพาะวัตถุดิบที่มีคุณภาพมีส่วนผสมมาจากธรรมชาติจึงปลอดภัยอ่อนโยนต่อผู้ใช้ และย่อยสลายได้ในธรรมชาติในระดับสูงสุด  pure จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยแก่ผู้ใช้ จึงเหมาะสำหรับผู้ที่มักจะแพ้สารเคมีง่าย   ผลิตภัณฑ์นี้สามารถทำความสะอาดได้ทุกงานที่คุณนึกถึงการทำความสะอาด 

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


  • pure mpc triple action 2015 .png
    เพียว เอ็ม.พี.ซี. ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอเนกประสงค์ สูตรเข้มข้น 1 ขวดสามารถเจือจางใช้งานได้อเนกประสงค์ถึง 200 ลิตร ใช้งานได้หลากหลายประเภท อาทิ ซักผ้า ล้างพื้นผิวต่างๆ รวมทั้งพรมน้...
Visitors: 9,379,640