Google+

Parcleaner-22 น้ำยาเช็ดเคลือบซิงค์ฟอสเฟตสูตรผสมทินเนอร์

น้ำยาเช็ดเคลือบซิงค์ฟอสเฟตสูตรผสมทินเนอร์ 1:3-5

   น้ำยาเช็ดเคลือบซิงค์ฟอสเฟตสูตรผสมทินเนอร์เป็นการประยุกต์ใช้ที่ง่ายที่สุดของระบบการเคลือบ phosphating ความสามารถในการทำงานที่อุณหภูมิต่ำทำให้เช็ดเหล็กโดยไม่ต้องมีบ่อน้ำยา เช็ดชิ้นงานด้วยแปรง ผ้า หรือฟองน้ำทำความสะอาด ก็จะได้ชิ้นงานที่สะอาดและมีฟิลม์ซิงค์ฟอสเฟตช่วยเพิ่มการยึดเกาะสีและเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันสนิมอีกด้วย  น้ำยาเช็ดเคลือบซิงค์ฟอสเฟตสูตรผสมทินเนอร์ จึงเป็นอีกทางเลือกที่จะทำให้การเคลือบซิงค์ฟอสเฟตก่อนพ่นสีฝุ่นเป็นเรื่องง่ายสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการพ่นสีให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น

 

 

 

                                                
                      


ชื่อผู้ตอบ:

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 9,277,054