Google+

ซิงค์ฟอสเฟตงานรีดลวดเหล็ก ZINC PHOSPHATING WIRE DRAWING

รหัส : PC-421 W M/R 

ยี่ห้อ : STRIZING

รุ่น : JAPAN TECH

คุณสมบัติ: ประโยชน์ของการเคลือบซิงค์ฟอสเฟต Parcoat 421W สำหรับงานรีดเส้นลวดก็คือการสร้างฟิล์มซิงค์ฟอสเฟตที่สามารถดูดซับสบู่หล่อลื่นที่ทำหน้าที่ช่วยให้รีดลดขนาดเส้นลวดให้ได้ขนาดตามต้องการโดยยืดอายุของดายน์รีดลวดไม่แตกพังเสียหาย  ควรใช้ร่วมกันกับสบู่หล่อลื่น ParLube 235L จะทำให้ได้ฟิล์มหล่อลื่นที่ดีเหมาะสำหรับงานรีดขึ้นรูป wire drawing ในการดึงลวดให้เป็นเส้นเล็กๆ จะต้องดึงผ่านแม่พิมพ์หลายๆ ชุด เพื่อค่อยๆลดขนาดเครื่องดึงลวดที่ใช้จะมีแม่พิมพ์วางเรียงกันอยู่เป็นช่วงๆ ที่ระหว่างแม่พิมพ์จะมีแกนม้วนอยู่เมื่อวัตถุดิบถูกคลี่ออกจากม้วนเข้าสู่แม่พิมพ์และถูกดึงผ่านแม่พิมพ์ชุดแรกลวดที่ดึงออกมาจะถูกนําไปม้วนพันรอบแกนม้วน 2-3 รอบก่อนที่จะผ่านเข้าสู่แม่พิมพ์ถัดไป

ประวัติความเป็นมา: ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ถูกวิจัยและพัฒนามาจากสูตรของประเทศญี่ปุ่นมีความเข้มข้นสูงประหยัดช่วยลดต้นทุนการผลิต  

วิธีการเก็บดูแลรักษา: แยกออกจากความร้อนและความชื้น

                                                                                   ขนาดบรรจุ: 25 กิโลกรัม/ถัง

2,000 บาท ไม่รวมค่าจัดส่ง

ชื่อผู้ตอบ:

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 9,294,445