Google+

พลาสติกกันสนิม คืออะไร

พลาสติกกันสนิม คืออะไร

การทำงานของบรรจุภัณฑ์กันสนิม:
บรรจุภัณฑ์ VCI แต่ละประเภทถูกผลิตด้วยขั้นตอนการเติมสารประกอบทางเคมีที่มีคุณสมบัติสามารถแตกตัวเป็นโมเลกุลเดี่ยวและกระจายไปในอากาศโดยรอบได้ด้วยตัวมันเอง ในสภาวะที่ชิ้นส่วนโลหะถูกจัดเก็บในบรรจุภัณฑ์ VCI ในลักษณะปิดมิดชิด พื้นผิวโลหะจะอิ่มตัวด้วยโมเลกุล VCI เสมือนกับมีฟิล์มบางๆที่มองไม่เห็นเคลือบบนผิวโลหะอยู่

ประโยชน์ของบรรจุภัณฑ์กันสนิม:
– ใช้พื้นที่การจัดการน้อยหรืออาจไม่จำเป็นต้องเตรียมพื้นที่สำหรับขั้นตอน VCI นี้เลย
– กำจัดปัญหาความยุ่งยากเรื่องความสกปรก รอยเปื้อนน้ำมัน
– เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลเพิ่มเติม:
พลาสติก VCI ผลิตจากสารเคมีที่ถูกออกแบบเพื่อการใช้งานอย่างปลอดภัยในการยับยั้งการกัดกร่อนเป็นสนิมสำหรับโลหะ สารเคมีนี้มีคุณสมบัติในการสลายตัวได้เองโดยการระเหยเป็นไปในอากาศ เมื่อชิ้นส่วนโลหะถูกบรรจุหรือห่อหุ้มด้วยบรรจุภัณฑ์ VCI สารเคมีชนิดพิเศษนี้จะปลดปล่อยโมเลกุลไปในอากาศรอบๆชิ้นโลหะ หลังจากนั้นจึงมารวมตัวกันที่บริเวณพื้นผิวโดยรอบของชิ้นโลหะในปริมาณเข้มข้นระดับหนึ่งแล้วจึงจัดเรียงตัวก่อให้เกิดเป็นชั้นฟิล์มห่อหุ้มชิ้นโลหะนั้นๆไว้ ชั้นฟิล์มที่ว่านี้มีคุณสมบัติสำคัญคือช่วยป้องกันไม่ให้เกลือ ฝุ่นละออง ออกซิเจน หรือสิ่งปนเปื้อนต่างๆสัมผัสชิ้นโลหะได้โดยตรงและนำมาซึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชั่นอันเป็นสาเหตทำให้เกิดปัญหาการกัดกร่อนเป็นสนิมตามมา

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมโทร 086-577-2275

 

ส่วนประกอบของพลาสติกกันสนิม
พลาสติกกันสนิมประกอบด้วย 2 ส่วนประกอบ คือ
1.เม็ดพลาสติกโพลิเอทธิลีน (Polyethylene Resin)
2.เม็ดสารกันสนิม (Anti Corrosion Masterbatch)

เราจะป้องกันการเกิดสนิมได้อย่างไร?
อัตราความเร็วของการเกิดสนิมสามารถทำให้ช้าลง เพิ่มขึ้น หรือหยุดนิ่งได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์เหล่านี้
– ยิ่งโลหะบางยิ่งเกิดสนิมเร็ว
– การเคลือบผิว (น้ำมัน, สี, อื่นๆ) ช่วยทำให้สนิมเกิดช้าลง เนื่องจากลดการสัมผัสกันของโลหะกับน้ำและออซิเจน
– สารเติมแต่งในโลหะหรือเหล็กสามารถหยุดการเกิดสนิมโลหะได้เนื่องจากการเปลี่ยนโคร้างสร้างอะตอม เช่น ของแข็งประเภท เหล็กหล้าไร้สนิม โครเมียม เป็นต้น
– อากาศที่มีความชื้นต่ำช่วยลดอัตราการเกิดสนิม แต่ไม่สามารถหยุดได้ถาวร เมื่อใดก็ตามที่ความชื้นเพิ่มขึ้นความเสี่ยงที่จะเป็นสนิมก็สูงขึ้นเช่นกัน
– ความร้อนช่วยเร่งอัตราการเกิดสนิม นั่นก็แปลว่าเหล็กร้อนเกิดสนิมได้ง่ายกว่าเหล็กเย็น ซึ่งการใช้ความร้อนสูงๆมักพบมากในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์
– การป้องกันสนิมอย่างถาวร ต้องสามารถระบุได้ว่าโมเลกุลใดที่เป็นสาเหตุและทำการป้องกันโมเลกุลเหล่านั้นจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิม ในทุกๆสภาพแวดล้อมหรือทุกๆสถานการณ์ปัจจัยสำคัญ ก็คือความชื้นสูง และความร้อนสูง

  เมื่อโมเลกุลน้ำจับกับเหล็กหรือโลหะมันจะทำให้เกิดปฏิกิริยาที่เรียกว่าปฏิกิริยาออกซิเดชั่น ซึ่งผลที่ตามมานั่นก็คือคราบสนิม แต่ปัญหานี้แทบจะไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยถ้าคุณมั่นใจในประสิทธิภาพของวิธีการป้องกันสนิมที่คุณเลือกใช้อัตราและความเร็วของการเกิดสนิมขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสภาวะแวดล้อมกับประเภทของโลหะ ดังนั้นหัวใจสำคัญของการป้องกันปัญหาสนิมคือเราต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่าอะไรเป็นสาเหตุ และตัวต้นเหตุนี้นำมาซึ่งปฏิกิริยาการเกิดสนิมได้อย่างไร และเราจะป้องกันมันยังไง ยิ่งเรารู้มากเท่าไหร่เราก็ยิ่งเข้าใกล้เป้าหมายการขจัดปัญหาสนิมได้มากขึ้นเช่นกัน เพื่อท้ายที่สุดเราต่างต้องการการจัดส่งสินค้าที่มีคุณภาพปราศจากสนิมสู่มือลูกค้าและนำมาซึ่งความพึงพอใจ

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 9,277,054