Google+

วิธีการสั่งซื้อ จัดซื้อสินค้าอย่างมืออาชีพกับ....เอสทีไรซิ่ง

รายละเอียดในการติดต่อสั่งซื้อสินค้า

บริษัท เอส.ที.ไรซิ่ง จำกัด ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านได้กรุณาไว้วางใจให้บริษัทฯ บริการจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ เคมีล้างคราบไขมัน ซิงค์ฟอสเฟต น้ำมันป้องกันสนิม แก่บริษัทฯท่านในครั้งนี้    และเพื่อให้ท่านได้รับความสะดวกในการรับบริการจากบริษัทฯมากยิ่งขึ้น  บริษัทฯใคร่ขอเรียนเสนอคำแนะนำการใช้บริการ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.การสั่งสินค้า

ในเวลาทำการ ติดต่อ  "ศูนย์บริการลูกค้า"  โทร. 0-2174-7160-2  โทรสาร. 0-2174-7159

(เวลาทำการ : วันจันทร์-เสาร์ 8.00-17.00 น. นอกเวลาทำการ : ติดต่อฝ่ายขายหรือสายด่วน 086-577-2275  หยุดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )

ในการสั่งซื้อสินค้า  สามารถสั่งซื้อได้

1.1  ทางโทรศัพท์  เปิดในเวลาทำการ

1.2  ทางโทรสาร   เปิดเครื่องตลอด  24  ชั่วโมง
1.3  ทาง E-mail :  strizing@gmail.com
1.4 กรอกรายละเอียดในตารางข้างล่างนี้

   โปรดระบุรายละเอียดต่าง ๆ ในการสั่งสินค้า  ดังนี้ วันที่สั่ง, ชื่อบริษัท, รหัสลูกค้า, ชื่อสินค้าและขนาดบรรจุ, วันที่ต้องการให้ส่ง, ชื่อผู้โทรสั่งสินค้าและเบอร์โทรติดต่อ, เลขที่ใบสั่งซื้อ (ถ้ามี), สถานที่ต้องการให้ส่ง

    ***โปรดสอบถาม  ชื่อผู้รับการสั่งซื้อ (สำหรับการสั่งทางโทรศัพท์)


2 การส่งมอบสินค้า

2.1 กรุงเทพและปริมณฑล กำหนดส่งสินค้าภายใน  3  วันทำการนับจากวันสั่งสินค้า

2.2 ต่างจังหวัด กำหนดส่งสินค้าภายใน 5-7 วันทำการนับจากวันสั่งสินค้า

2.3 การจัดส่งสินค้าพัสดุไปรษณีย์แบบลงทะเบียน ให้บริการเฉพาะประเทศไทย

***หากท่านต้องการให้ส่งสินค้าด่วนโปรดแจ้ง  "ศูนย์บริการลูกค้า


จ่ายสะดวก ปลอดภัย หลายช่องทาง 

• ชำระด้วยเงินสด รวดเร็ว ทันใจ
• ชำระด้วยการโอนเงินเข้าบัญชี ผ่านธนาคารที่ท่านสะดวกดังนี้ - ธนาคารกสิกรไทย 

• ชำระด้วยเช็ค
• ระบบเครดิต

วิธีการชำระเงิน  ท่านสามารถชำระเงินหลายวิธี ดังนี้ :-

3.1 ชำระเป็นเงินสด สะดวกรวดเร็ว ทันใจ

3.2 โอนเงินผ่านธนาคาร  เพื่อเข้าบัญชี ของบริษัท เอส.ที.ไรซิ่ง จำกัด  โดยมีรายละเอียดหมายเลขบัญชีของบริษัทฯในแต่ละธนาคารเพื่อใช้ในการโอนเงิน  ดังนี้

  ธนาคารกสิกรไทย     ประเภทออมทรัพย์   สาขาถนนศรีนครินทร์     เลขที่บัญชี  421-2-48121-7

3.3  ชำระโดยเช็คสั่งจ่าย

  โดยเขียนเช็คสั่งจ่าย ในนาม "บริษัท เอส.ที.ไรซิ่ง จำกัด" และลงวันที่ตามวันครบกำหนดชำระ

3.3.1  ส่งทางไปรษณีย์   โดยส่งจดหมายลงทะเบียน มาตามที่อยู่ของบริษัทฯข้างต้น

3.3.2  รับเช็คโดยพนักงานเก็บเงินของบริษัทฯ ( ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล )

***ทั้งนี้ โปรดแจ้งความจำนงว่าต้องการชำระเงินแบบใดล่วงหน้าก่อนการชำระเงิน เพื่อป้องกันความผิดพลาด***

สุดท้ายนี้ บริษัทฯ จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือจากท่าน กล่าวคือ เมื่อท่านต้องการสั่งผลิตภัณฑ์  หรือเรียกใช้บริการใดๆ ดังกล่าวข้างต้น ขอให้ท่านกรุณาติดต่อไปที่..."ศูนย์บริการลูกค้า"  โทร.  0-2174-7160-2   โทรสาร.  0-2174-7159

e-mail address  : strizing@gmail.com   website  :  strizing.com

3.4  ระบบเครดิต โดยท่านสามารถดาว์นโหลดแบบฟอร์ม เอกสารเปิดบัญชีลูกค้าใหม่ กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน แล้วแฟกส์กลับมาพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา หลังจากได้รับเอกสารแล้ว พนักงานบริการลูกค้าของเราจะแจ้งให้ท่านทราบผลการพิจารณาภายใน 2 วัน  หากไม่ได้รับการติดต่อกลับกรุณาติดต่อมาที่ ฝ่ายบริการลูกค้าอีกครั้ง เนื่องด้วยอาจเกิดข้อผิดพลาดในการจัดส่งเอกสาร

 ดาวน์โหลดเอกสารสมัครลูกค้าใหม่

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 9,383,197