Google+

เกี่ยวกับเรา ประวัติผู้ก่อตั้งเอสทีไรซิ่ง

บริษัท ของเรา เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปัจจุบัน
โดยผู้ก่อตั้ง นาย สันติ พรหมศร และ ภรรยา นางสาว พลอยไพลิน พรหมศร

ประวัติโดยย่อของเรา มีดังนี้

สินค้าและบริการของเรา ประกอบด้วย

กลุ่มผลิตภัณฑ์ : ล้างคราบไขมันและกำจัดคราบสนิม,ซิงค์ฟอสเฟต /โครเมต /นาโนโค๊ท เตรียมผิวชิ้นงานก่อนพ่นสี,เพิ่มประสิทธิภาพในเคลือบและล้าง 

 

 1. ประวัติผู้ก่อตั้ง                                                             

ชื่อ-สกุล  นาย สันติ พรหมศร

วัน-เดือน-ปีเกิด 11 ตุลาคม 2523  อายุ 33 ปี

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส.ที.ไรซิ่ง จำกัด  

 

ประวัติการศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สาขา สาขาอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า

สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปีที่สำาเร็จการศึกษา 2542

ผ่านการฝึกอบรมได้แก่ โครงการ K SME Care 2552 ธนาคารกสิกรไทย

โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC Cefe 2555)กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

 

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัท ซี ซี คอมพิวเตอร์ซีสเต็ม จำกัด  และบริษัท เอสเอ็มที คอมแอนด์เน็ตเวอร์ค จำกัด  

ตำแหน่ง พนักงานฝ่ายช่างฝึกหัด

ตั้งแต่ พ.ศ. 2539 ถึง พ.ศ. 2542 มีร้าน เวอร์ค คอมพิวเตอร์ ขายสินค้าของตัวเอง

บริษัท พี เอช เคมิคอล จำกัด   

ตำแหน่ง พนักงานฝ่ายขายและการตลาด

ตั้งแต่ พ.ศ. 2542 ถึง พ.ศ. 2543

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.พี.เอส.เทรดดิ้งเคมม์

ตำแหน่ง หุ้นส่วนกรรมการผู้จัดการและผู้จัดการฝ่ายขาย

ตั้งแต่ พ.ศ. 2543 ถึง พ.ศ. 2544

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผลิต

ตั้งแต่ ก.พ พ.ศ. 2544 ถึง ก.ค พ.ศ. 2544

 

จุดเริ่มต้นในการทำธุรกิจ

หลังจากจบการศึกษาปวชเมื่อปี 42 ที่จังหวัอุบลราชธานีและร้านเวอร์ค คอมพิวเตอร์  ที่ต้องปิดลงเพราะไม่มีเงินขยายการลงทุนจึงต้องเข้ามาทำงานหาเงินเพื่อช่วยเหลือแม่ที่ต้องผ่อนชำระหนี้สินจำนวน1ล้านกว่าๆแต่ก็ไม่พอที่จะทำให้สามารถชำระหมดได้ภายในเร็ววันจึงมาสมัครทำงานกับ บริษัท พี เอช เคมิคอล จำกัด   มุ่งหมั่นทำงานมากจึงเป็นไว้ใจของเจ้าของและผู้จัดการ

จากนั้นไม่นานก็ได้แสวงหาความรู้เพิ่มเติมประกอบด้วยความต้องการที่จะมีธุรกิจเป็นของตัวเองที่สามารถขายแล้วลูกค้าต้องกลับมาซื้ออีก หลังจากที่มุ่งมั่นทำงานก็ได้รู้จักกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตของบริษัทที่ทำอยู่จึงถูกชักชวนให้มาร่วมทำธุรกิจห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.พี.เอส.เทรดดิ้งเคมม์  แต่ปรากฏว่าสูตรสินค้าที่ผลิตไม่คงที่ทำให้สินค้าไม่ได้มาตราฐานและด้วยปัญหาเรื่องการบริหารจึงได้ขอลาออกจากการร่วมทำธุรกิจในครั้งนั้น จากนั้นได้ไปสมัครงานที่ บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด และด้วยความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้งานเก็บออมเงินลงทุนจำนวนหนึ่งเพื่อที่จะกลับมาทำบริษัทของตัวเองอีกครั้งจึงทำให้ต้องลาออกอีกครั้งซึ่งอยู่ที่นี่ได้แค่ 6เดือนและมีหนี้สินรออยู่แต่ก็ไม่หวั่นต่ออุปสรรคใดๆครั้งนี้ขอทำแบบสุดตัวเต็มที่บอกตัวเองไว้.

 

2 จุดเด่นผลิตภัณฑ์ของบริษัท

2.1   เรามีสูตรการผลิตที่เป็นต้นตำรับจากญี่ปุ่นและเยอรมันซึ่งเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าในเมืองไทย

2.2   มีการต่อยอดความคิดโดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

2.3   ราคาประหยัดกว่าการใช้สินค้าจากบริษัทต่างชาติช่วยให้ลูกค้าลดต้นทุนการผลิตได้

2.4   การผลิตที่ได้รับรองมาตราสากล ISO 9001:2008 ,14001/18001

**เราชาวเอสทีไรซิ่งจะมุ่งสร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศเป็นที่หนึ่งเพื่อความภาคภูมิใจของคนไทย**


 • IMG_5461.jpg
  วิสัยทัศน์ “ บริษัท เอส.ที.ไรซิ่ง จำกัด เป็นผู้นําทางด้านวิศวกรรมเคมี ล้างคราบไขมัน ป้องกันสนิมโลหะ และ ให้บริการชุบฟอสเฟตป้องกันสนิม มีความมุ่งมั่นในการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมา...

 • STRIZING HISTORY 2001.jpg
  เราชาวเอสทีไรซิ่งมีความภาคภูมิใจในการผลิตน้ำยาทำความสะอาดล้างคราบไขมัน ซิงค์ฟอสเฟตเคลือบผิวโลหะ และงานรับจ้างชุบฟอสเฟตมาเป็นระยะเวลา 11ปี เพื่อทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ และสร้า...

 • IMG_9253.jpg
  เอส.ที.ไรซิ่งเชื่อมั่นว่าความร่วมมือของกลุ่มประเทศอาเซียนในการมุ่งสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันจึงมุ่งมั่นที่จะขยายธุรกิจใน...

 • ISO 9001.jpeg
  Quality Policy Environment and Safety. S.T.Rising manufacturer and supplier of Cleaner.Zinc phosphate Chemical and corrosion resistance of all kinds of metal plating and phosphat...

 • IMG_6793.jpg
  บริษัท เอส.ไรซิ่ง จำกัด มีความมุ่งมั่นในการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าและกระบวนการบริการ เพื่อสร้างรูปแบบธุรกิจใหม่ ให้มีความก้าวหน้าตามจำนวนของการวิจัยและพัฒนา เรามีการ...
Visitors: 9,383,191